Sheet of song: Xa khơi

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Xa khơi - ([Em] Nắng tỏa chiều [Am] nay [Bm] chiều tỏa nắng đôi bờ anh ...)

3 years ago797 Nguyễn Tài Tuệ Sheet

Sheet - Images: Xa khơi
Maybe you like