Sheet of song: Xa em kỷ niệm (Hwinari -Wet Firewood - Bao mùa sương gió - 几许风雨) - Nhật Ngân,Nhạc Hàn Quốc

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Xa em kỷ niệm (Hwinari -Wet Firewood - Bao mùa sương gió - 几许风雨) - Nhật Ngân,Nhạc Hàn Quốc - (Intro: [Am][G][F][E]-[Am][G][F][E] 1. [Am] Ngày ta yêu nhau...)

3 years ago761 Blues Sheet

Sheet - Images: Xa em kỷ niệm (Hwinari -Wet Firewood - Bao mùa sương gió - 几许风雨)
Maybe you like