Sheet of song: Về đi em - Trần Tiến

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Về đi em - Trần Tiến - (Về [Em] đi em làng quê [D] cũ Có [B7] con sông xưa vỗ [Em] b...)

4 years ago1423 Slow Surf Trần Tiến Sheet

Sheet - Images: Về đi em
Maybe you like