Sheet of song: Tôi vẫn chờ em - Võ Tá Hân,Nguyên Lương

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tôi vẫn chờ em - Võ Tá Hân,Nguyên Lương - (1. Một [Dm] ngày xa vắng [G] em Là một [Bb] ngày tim đau [C]...)

3 years ago535 Slow Rock Sheet

Sheet - PDF: Tôi vẫn chờ em
Maybe you like