Sheet of song: Tôi ngàn năm đợi - Nguyễn Kim Tuấn

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tôi ngàn năm đợi - Nguyễn Kim Tuấn - ([Dm] Đêm cô đơn không còn [C] ai lang thang Con phố [Dm] lạn...)

3 years ago1627 Nguyễn Kim Tuấn Sheet

Sheet - PDF: Tôi ngàn năm đợi
Maybe you like