Sheet of song: Tình tựa

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tình tựa - (Tình [Am] tựa một dòng [Am] sông, [Dm/A] mênh mông không bờ ...)

3 years ago613 Võ Tường Trình Sheet

Sheet - Images: Tình tựa
Maybe you like