Sheet of song: Tình say - Như Ngọc Hoa,Đỗ Hữu Tài

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tình say - Như Ngọc Hoa,Đỗ Hữu Tài - (Uống [C] cho môi [Am] ngọt vơi đắng [Dm] cay Say [G] nào êm ...)

4 years ago699 Sheet

Sheet - Images: Tình say
Maybe you like