Sheet of song: Thương ơi miền Trung

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Thương ơi miền Trung - ([D] Xin thôi trời mưa. Mưa [D] ơi mưa đừng rơi [Bm] nữa Xóm ...)


Sheet - Images: Thương ơi miền Trung
Maybe you like