Sheet of song: Thu phai - Nguyễn Tuấn Khanh

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Thu phai - Nguyễn Tuấn Khanh - (1. [Dm] Từng chiếc lá vàng [C] rơi trong [A7] chiều buồn hắt...)


Sheet - PDF: Thu phai
Maybe you like