Sheet of song: Thôi đành

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Thôi đành - (1. Buồn [Dm] ơi dai dột cuộc [Gm] tình Chờ tin từ [Am] lúc b...)

4 years ago795 Slow Như Ngọc Hoa Sheet

Sheet - Images: Thôi đành
Maybe you like