Sheet of song: Thôi đành - Như Ngọc Hoa

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Thôi đành - Như Ngọc Hoa - (1. Buồn [Dm] ơi dai dột cuộc [Gm] tình Chờ tin từ [Am] lúc b...)

3 years ago572 Slow Như Ngọc Hoa Sheet

Sheet - Images: Thôi đành
Maybe you like