Sheet of song: Ta trao em đó - Nguyễn Tâm Hàn

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Ta trao em đó - Nguyễn Tâm Hàn - (Ta trao em [Dm] đó chút linh hồn tuổi [Gm] ngọc Còn lại tron...)

3 years ago577 Nguyễn Tâm Hàn Sheet

Sheet - PDF: Ta trao em đó
Maybe you like