Sheet of song: Sóng tình anh

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Sóng tình anh - (Nếu đôi mắt [Em] em, là cả bầu trời [Bm] đêm Anh sẽ hôn [C] ...)


Sheet - PDF: Sóng tình anh
Maybe you like