Sheet of song: Rock Xuyên Màn Đêm - Trần Lập

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Rock Xuyên Màn Đêm - Trần Lập - ([Am]Nhớ lúc bé thơ [F]bao dại khờ [G]Tôi hay nhát gan sợ [Am...)

3 years ago672 Rock Trần Lập Sheet

Sheet - Guitar Pro Tabs: Rock Xuyên Màn Đêm
Maybe you like