Sheet of song: Phan Thiết ngày về - Nguyễn Thanh Cảnh

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Phan Thiết ngày về - Nguyễn Thanh Cảnh - (Trên biển chiều lặng ngắm xa [G] xa trời [Em] mây [C] Dáng e...)


Sheet - Images: Phan Thiết ngày về
Maybe you like