Sheet of song: Như lá vàng rơi - Nguyễn Tâm Hàn,Rose Phạm

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Như lá vàng rơi - Nguyễn Tâm Hàn,Rose Phạm - (Ừ [Dm] nhỉ thì như lá [F] rơi Nơi em ngày [Bb] ấy vẫn thu vư...)

3 years ago476 Sheet

Sheet - Images: Như lá vàng rơi
Maybe you like