Sheet of song: Nhớ - Vi Tuấn Đại

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Nhớ - Vi Tuấn Đại - (1. Em đi [Dm] rồi sao còn lưu [C] luyến Dáng gầy [Gm] xưa tó...)

3 years ago1333 Vi Tuấn Đại Sheet

Sheet - PDF: Nhớ
Maybe you like