Sheet of song: Người xa người - Trần Thiện Thanh

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Người xa người - Trần Thiện Thanh - (Intro: [Dm][F][Gm][Dm]-[Dm][F][A][Dm] 1. [Dm] Từ xa rồi một...)


Sheet - Images: Người xa người
Maybe you like