Sheet of song: Người từ cõi mộng

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Người từ cõi mộng - (Nhớ [C] mắt thôi mơ để khỏi [Bm] sầu Mà [G] sao người [F] ấy...)

4 years ago636 Như Ngọc Hoa,OMG Sheet

Sheet - Images: Người từ cõi mộng
Maybe you like