Sheet of song: Nghẹn ngào - Lại Quốc Hùng

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Nghẹn ngào - Lại Quốc Hùng - (Nghẹn ngào nhìn [G9] bóng em [Cm] đi [Fm] Em ơi [G7] tình đã...)

4 months ago142 Lại Quốc Hùng Sheet

Sheet - Images: Nghẹn ngào
Maybe you like