Sheet of song: Ngấn lệ thôi tìm môi tủi thân - Trần Duy Đức,Du Tử Lê

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Ngấn lệ thôi tìm môi tủi thân - Trần Duy Đức,Du Tử Lê - (1. Tìm [Am] nhau, khi lá chưa lìa gốc Mưa chưa [Dm] hề [G7] ...)

3 years ago689 Sheet

Sheet - Images: Ngấn lệ thôi tìm môi tủi thân
Maybe you like