Sheet of song: Một thời dấu yêu - Lê Vân Tú

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Một thời dấu yêu - Lê Vân Tú - (1. [G] Từ một lần chìm trong mắt [Bm] người những dấu yêu mù...)

3 years ago610 Lê Vân Tú Sheet

Sheet - PDF: Một thời dấu yêu
Maybe you like