Sheet of song: Mẹ giã từ con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Mẹ giã từ con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên - (1. [Dm] Mẹ giã từ [C] con xa cuộc [Bb] đời thương [Dm] đau [...)


Sheet - PDF: Mẹ giã từ con
Maybe you like