Sheet bản nhạc bài hát: Mẹ dưới chân thập giá - Lm. Văn Chi

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Mẹ dưới chân thập giá - Lm. Văn Chi - (1. Lặng [Dm] đứng dưới chân thập [Bb] tự Mẹ [A7] nhìn con yê...)


Sheet - PDF: Mẹ dưới chân thập giá
Có thể bạn thích