Sheet of song: Lời say - Lê Vân Tú

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Lời say - Lê Vân Tú - (1. [Am] Đời là một ly rượu [Dm] đầy Từng [Am] ngày tôi uống ...)

3 years ago478 Lê Vân Tú Sheet

Sheet - PDF: Lời say
Maybe you like