Sheet of song: Lệ đá - Trần Trịnh,Hà Huyền Chi

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Lệ đá - Trần Trịnh,Hà Huyền Chi - (1. Hỏi đá xanh [G] rêu bao nhiêu tuổi đời Hỏi gió phiêu [Am]...)

2 years ago1710 Slow Rock Sheet

Sheet - Images: Lệ đá
Maybe you like