Sheet of song: Lại một chiếc lá rơi - Phạm Anh Dũng,Phạm Ngọc

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Lại một chiếc lá rơi - Phạm Anh Dũng,Phạm Ngọc - ([Dm] Nhìn chiếc lá vàng [A7] rơi Mới [Bb] hay mùa thu [A7] t...)

2 years ago337 Boston Sheet

Sheet - Images: Lại một chiếc lá rơi
Maybe you like