Sheet bản nhạc bài hát: Hoàng hôn trên biển - Thảo Hồ,Thanh Minh

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Hoàng hôn trên biển - Thảo Hồ,Thanh Minh - (Biển [Fm] ơi... em [C#] về thăm biển chiều [Ab] nay Ngắm hoà...)

2 months ago60 Slow Sheet

Sheet - Images: Hoàng hôn trên biển
Có thể bạn thích