Sheet of song: Hạ nhớ - Vi Tuấn Đại

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Hạ nhớ - Vi Tuấn Đại - (1. Ngồi nhìn phượng rơi [Em] rơi buồn thương nhớ miên [D] ma...)

3 years ago619 Vi Tuấn Đại Sheet

Sheet - PDF: Hạ nhớ
Maybe you like