Sheet of song: Giữa vô tình em - Vĩnh Lộc

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Giữa vô tình em - Vĩnh Lộc - (Một nỗi [Am] buồn vừa xé nát con [Dm] tim Em có [G] biết nhữ...)

Maybe you like