Sheet of song: Con đường xưa mưa bay - Võ Tá Hân,Dư Thị Diễm Buồn

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Con đường xưa mưa bay - Võ Tá Hân,Dư Thị Diễm Buồn - (Một [Am] mình trong chiều vắng Nhìn [E7] mưa lác đác [Am] ba...)

Maybe you like