Sheet of song: Bé bắt dế (Bé ca 4) - Phạm Duy

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Bé bắt dế (Bé ca 4) - Phạm Duy - (1. [F] A! này bé! Con dế nó đậu cành tre Em [Dm] bắt đem [Bb...)

3 years ago567 Phạm Duy Sheet

Sheet - Images: Bé bắt dế (Bé ca 4)
Maybe you like