Sheet of song: Anh vẫn chờ đợi em - Trần Quốc Chương

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Anh vẫn chờ đợi em - Trần Quốc Chương - (Từ [Am] khi em xa anh Nỗi cô [G] đơn suốt đêm [E7] dài [Am] ...)

Maybe you like