Hợp âm - tab: Những Vì Tinh Tú Trong Đôi Mắt Em - Hải Sâm - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Những Vì Tinh Tú Trong Đôi Mắt Em - Hải Sâm - ([C]Những vì tinh [G]tú trong đôi [F]mắt em [C]Vẫn còn chưa [...)

4 months ago220 Hải Sâm
--
Capo 5 Intro [C] [E7] [Am] [F]
[C]Những vì tinh [G]tú trong đôi [F]mắt em
[C]Vẫn còn chưa [G]nói tên em [F]là gì
[E7]Anh yêu một thoáng [Am]đôi khi [E7]gần hơn với [Am]anh
Để [Dm]thấy tim vẫn còn [Em]rung động và còn [F]khao khát yêu [G]thương
 
[C]Như là một [E7]lý do hai chúng [Am]ta
Để được [G]biết tên em đó [F]mà Hello, em [Em]nhà ở đâu
Anh [Dm]về thưa câu ba [G]má em
Mà dường [C]như chẳng cần [E7]lý do hai chúng [Am]ta
Để được [G]biết tên em có [F]tin vào anh
Chuyện [Em]trò cùng anh cơ [Dm]hội cho anh đôi [G]mắt em nói với [C]anh
Đôi mắt [E7]em vì tình tú nói với [Am]anh
Nói với anh đây mà nói với [F]anh
 
[Am]Cho nên hôm nay buồn [E7]vui
nhưng không may và [G]có lẽ có lẽ đến [Dm]đây
Vì anh [Dm]không thể nào quên rằng điều [Em]đó sẽ lại đến
Và [Fm]kết thúc cũng sẽ giống nhau mà [G]thôi [Dm]
 
[G]Cũng sẽ giống nhau mà [Dm]thôi
[G]Cũng sẽ giống nhau mà [Dm]thôi
[G]Hạnh phúc ấy đâu dành cho [Dm]anh
[G]Rồi cũng giống nhau mà [C]thôi

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Những Vì Tinh Tú Trong Đôi Mắt Em - Hải Sâm - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích