Chord/Tab song: Chắc cô ta đâu biết - DC Tâm

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Chắc cô ta đâu biết - DC Tâm - ([D]Con gái mà khi [E]yêu đôi khi chẳng nghĩ đâu xa [C#m]Ai k...)

7 months ago122 Ballade DC Tâm
--
[D]Con gái mà khi [E]yêu đôi khi chẳng nghĩ đâu xa
[C#m]Ai kia bội bạc chỉ [F#m]biết ngồi rơi nước mắt
[D]Hãy nói thật là [E]anh đang cố gắng để xa em
[C#m]Chắc cô ta đâu biết [F#m]rằng.
 
Khi [D]xưa anh chờ, khi [E]xưa anh đợi
Những lời ngọt [C#m]ngào anh nói đẩy [F#m]đưa, thật chất là đùa vui
Nên [D]nếu chấp nhận đã [E]yêu anh rồi
Thì phải học [C#m]cách lau nước mắt [F#m]rơi.
 
ĐK:
Đến lúc một [D]ngày anh có thay [E]lòng
Thì người đau vì [C#m]anh chắc chắn không phải là [F#m]em
Em bước ra [D]đi, nhưng tâm thức chẳng vô [E]vọng
Anh muốn em [C#m]sai, ừ thì em nhận em [F#m]sai.
 
Nghĩ đến làm [D]gì cô ta cũng thế thôi [E]mà
Yêu anh rồi nhận [C#m]ra anh không riêng yêu cô [F#m]ta
Lắm mối nhưng [D]rồi khi đêm tối chẳng ai [E]cần
Tội nghiệp cho [C#m]anh nhưng em mong anh [F#m]hiểu.
 
Khi [D]xưa anh chờ, khi [E]xưa anh đợi
Những lời ngọt [C#m]ngào anh nói đẩy [F#m]đưa, thật chất là đùa vui
Nên [D]nếu chấp nhận đã [E]yêu anh rồi
Thì phải học [C#m]cách lau nước mắt [F#m]rơi.
 
ĐK:
Đến lúc một [D]ngày anh có thay [E]lòng
Thì người đau vì [C#m]anh chắc chắn không phải là [F#m]em
Em bước ra [D]đi, nhưng tâm thức chẳng vô [E]vọng
Anh muốn em [C#m]sai, ừ thì em nhận em [F#m]sai.
lần 2
 
Đến lúc một [D]ngày anh có thay [E]lòng
Thì người đau vì [C#m]anh chắc chắn không phải là [F#m]em
Em bước ra [D]đi, nhưng tâm thức chẳng vô [E]vọng
Anh muốn em [C#m]sai, ừ thì em nhận em [F#m]sai.. hết O'O

Chords List

Chord: Chắc cô ta đâu biết - DC Tâm - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like