Chord/Tab song: Hát về biển và anh của em - Trương Tuyết Mai

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Hát về biển và anh của em - Trương Tuyết Mai - (Biển xanh dịu [A] êm mênh mang lời [Bm] hát Âm vang lòng [E]...)

Available on
--
Biển xanh dịu [A] êm mênh mang lời [Bm] hát
Âm vang lòng [E] ta tiếng biển dạt [A] dào
Lời ru của [C#m] sóng dài theo tháng [F#m] năm
Hát về những người [E] lính nơi biển chắn phong [C#m] ba
Dù ngàn gian [F#m] lao, tàu anh vẫn ra [C#m] khơi
Son sắt một [E] lời canh giữ biển [A] trời cho Tổ quốc bình [E] yên

Biển mênh mang [A] ru êm êm lời [Bm] sóng
Như hát tình [E] em thiết tha sáng [A] trong
Gửi theo [F#m] anh người lính biển [Bm] khơi
Trọn tình [E] em sắt son thủy [A] chung
Thời [D] gian như bóng chim [Bm] nhạn
Mà em, em [C#m] vẫn đợi vẫn chờ [E] anh

Một ngày [F#m] mai biển sáng bình [Bm] yên
Ta gặp [E] nhau thắm nồng tình [A] duyên
Ngoài khơi xa anh [Bm] có nghe
Anh có [C#m] nghe em hát về [E] biển và anh của [A] em?

Chords List
Available on

Chord: Hát về biển và anh của em - Trương Tuyết Mai - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like