Songs of artist: Trương Tuyết Mai

Songs Chords Lyrics of artist: Trương Tuyết Mai

Trương Tuyết Mai

Trương Tuyết Mai
a few seconds ago0 Views 0 songs

Trương Tuyết Mai bắt đầu hoạt động âm nhạc từ khi ở Trường Miền Nam số 8, Hải Phòng.

Năm 1965, tốt nghiệp môn flute ở Trường âm nhạc Việt Nam, về công tác tại Dàn nhạc Đài phát thanh Giải phóng (CP.90). 
Năm 1974, phục vụ tại chiến trường Trị Thiên và Khu V trong Đoàn Ca nhạc đài phát thanh Giải Phóng. Từ năm 1975 đến năm 1981, làm việc tại dàn nhạc Đài tiếng nói Việt Nam, sau chuyển làm công tác biên tập. Từ năm 1981 đến nay, làm công tác biên tập âm nhạc tại Đài tiếng nói nhân dân Hồ Chí Minh. 

Nhạc sĩ Trương Tuyết Mai bắt đầu sáng tác ca khúc từ thời chống Mỹ. Bài Xe ta ơi, lên đường! (thơ Huy Cận) đã được nhiều người biết đến. Gần đây ca khúc Huế - tình yêu của tôi (thơ Đỗ Thị Thanh Bình) lại nổi lên một vị trí xuất sắc được đông đảo thính giả yêu mến. 

Đã xuất bản: Tuyển tập Huế - tình yêu của tôi (Nhà xuất bản Cửu Long, 1996); 6 ca khúc Trương Tuyết Mai (Nhà xuất bản Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh); 10 tình khúc Trương Tuyết Mai Sao anh không là ..... (DIHAVINA, 1990); băng cassette audio và tuyển tập Rừng với tình em (Nhà xuất bản âm nhạc DIHAVINA, 1996); Album Từ ngày ấy (Trung tâm băng nhạc Bến thành).

Theo nhacso.net