Chord/Tab song: Đón ông thần tài

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Đón ông thần tài - (Thần tài [G] đến thần tài đến khắp nơi nơi đón [C] mời Mùa x...)

a year ago367
--
Thần tài [G] đến thần tài đến khắp nơi nơi đón [C] mời
Mùa xuân [D] đến, mùa xuân đến, tiếng pháo vang ngập [G] trời!
Thần tài [G] đến, thần tài đến, kính chúc cho muôn [C] người
Ấm no, vui [D] tươi, suốt năm chẳng lo tiền [G] tài!
 
Mùa xuân đã [G] đến rồi có biết không [D] người?
Nào dưa, nào [D] bánh chưng xanh thêm lộc bình [G] an.
Một mùa xuân [G] sáng tươi, thêm một tuổi [C] mới.
Áo hoa thắm [D] tô xinh tươi đón xuân đang [G] về!
 
Một đàn em [G] bé thơ chúc phúc ông [D] bà.
Người người nô [D] nức chen nhau lì xì đầu [G] năm
Còn gì mà [G] sánh bằng tài lộc đầy [C] túi.
Phố xá đông [D] vui xôn xao đón ông thần [G] tài!
 
Thần tài [G] đến thần tài đến khắp nơi nơi đón [C] mời
Mùa xuân [D] đến, mùa xuân đến, tiếng pháo vang ngập [G] trời!
Thần tài [G] đến, thần tài đến, kính chúc cho muôn [C] người
Ấm no, vui [D] tươi, suốt năm chẳng lo tiền [G] tài

Chords List

Chord: Đón ông thần tài - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like