Chord/Tab song: Chúng con nhớ mãi ơn thầy - Tăng Ni chùa Khai Nguyên

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Chúng con nhớ mãi ơn thầy - Tăng Ni chùa Khai Nguyên - ([Dsus2]Thuở xưa nơi đây đá sỏi[Bm7] hiu đìu Chuông [Asus4]ch...)

--
[Dsus2]Thuở xưa nơi đây đá sỏi[Bm7] hiu đìu
Chuông [Asus4]chùa bao năm không tiếng [Dsus2]ngân vang.
Nhưng nhờ nhân [G]duyên Thầy về đây
[Em7]Tích chùa xưa [Asus4]cũ được dựng xây
 
[Dsus2]Mỗi sớm mỗi [F#m7]chiều làng [G]quê nghe tiếng [Asus4]chuông vang.
Thầy [Dsus2]ơi! Bao năm vất vả [Bm7]nhọc nhằn
Chí [F#m7]nguyện Thầy [Asus4]tu vượt mọi [Dsus2]khó khăn.
Đức Thầy thanh [G]cao độ đàn con
 
[Em7]Chỉ dạy ân [A]cần tiếng ôn tồn
[Dsus2]Đưa con vào [Asus4]Đạo vượt mê đến nơi[Dsus4] Giác Ngộ.
Thầy ơi [D]lòng Thầy từ bi độ chúng [G]sinh
Như ánh mặt [Em7]trời buổi bình [D]minh
 
Xóa tan đêm [Asus4]mờ bao mịt mù đều tan biến [D]hết.
[D]Thầy ơi đệ tử hôm [Bm]nay thầm ước mong
[G]Chí nguyện của [Em7]Thầy được thành công
[D]Chư Phật gia [Bm]hộ Thầy mạnh [A]khỏe - chánh Pháp [Dsus2]hoằng truyền.
[D] [G] [A] [D] [Dsus2]
[Dsus2]Giờ đây lòng con thầm ước [Bm7]nguyện rằng
Đạo hạnh của [F#m7]Thầy từ [Asus4]bi độ khắp [Dsus2]muôn nơi
Cho hậu học [G]con được noi [Em7]theo
Gương Thầy sáng [Asus4]ngời chí kiên [Dsus2]cường
Chúng con xin phát [Asus4]nguyện - học tu nhớ mãi [Dsus2]ơn Thầy.
[G] [Em7] [Asus4]

Chords List

Chord: Chúng con nhớ mãi ơn thầy - Tăng Ni chùa Khai Nguyên - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like