[Dsus2]Thuở xưa nơi đây đá sỏi[Bm7] hiu đìu Chuông [Asus4]chùa bao năm không tiếng [Dsus2]ngân vang. Nhưng nhờ nhân [G]duyên Thầy về đây [Em7]Tích chùa xưa [Asus4]cũ được dựng xây   [Dsus2]Mỗi sớm mỗi [F#m7]chiều làng [G]quê nghe tiếng [Asus4]chuông vang. Thầy [Dsus2]ơi! Bao năm vất vả [Bm7]nhọc nhằn Chí [F#m7]nguyện Thầy [Asus4]tu vượt mọi...