Chord/Tab song: Bồ Công Anh (Dandelion)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Bồ Công Anh (Dandelion) - (Cánh chim già [Am]khuất bóng [E7]núi[Cadd6] Áng mây về [Dm7]...)

3 months ago69
--
Cánh chim già [Am]khuất bóng [E7]núi[Cadd6]
Áng mây về [Dm7]ráng xám [Em7]tối[Fmaj7]
Giữa hoang lạnh [Am]bát ngát [E7]thôi[Cadd6]
Bồ Công Anh chờ cơn gió [Am]gieo mình[Fmaj7] [E7#9]
 
Cánh hoa nhỏ [Am]khẽ đung [E7]đưa[Cadd6]
Cớ sao buồn [Dm7]cứ chất [Em7]chứa, chất chứa[Fmaj7]
Sớm nay rời [Am]lũng lũng [E7]xinh[Cadd6]
Bồ Công Anh[F#m7b5] chờ con gió gieo mình[Am]
 
Hư hư[G/B] hư hơ[C]
[E7#9]Hư hư hư hơ[Am]
 
Đã sang chiều [Fmaj7]những mong [F#m7b5]manh[C/G] [Am]
Nép thân đợi [Bbsus2]một chuyến [G/B]đi[Csus2]
Công Anh rung [Dm7]rinh trước [E7#9]gió[Fmaj7] [F#m7b5]
Rưng rưng chia [G]tay đám [Am]cỏ
Có chăng sợ [Fmaj7]rơi, chao [F#m7b5]rơi?[C/G] [Am]
Cánh hoa nhỏ [Bbsus2]lặn bóng [G/B]chim[Csus2]
Tha đi phương [Dm7]nao bên [Em7]núi[Fmaj7] [G]
Có về bên [Am]núi?

Chords List

Chord: Bồ Công Anh (Dandelion) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like