Chord/Tab song: Thành Phố Đêm - Khải,DA/MD

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Thành Phố Đêm - Khải,DA/MD - (Thành [Am7]phố ban [B7]đêm lạnh [Em7]căm [A7] Tự mình [Am7]n...)

a year ago430 Ballade
--
Thành [Am7]phố ban [B7]đêm lạnh [Em7]căm [A7]
Tự mình [Am7]ngẫm nỗi cô [B7]đơn mình [Em7]thôi [E7]
Nhìn [Am7]phía xa bao [B7]bóng đen [Em7]lạ kì [A7]
Giật mình [Am7]nhắc tên ai [B7]quên trở [Em7]lại [E7]
Vì sự thật [Am7]lắm khi đau [B7]nhiều hơn [Em7]thế [A7]
Rồi lại thầm [Am7]nghĩ do sương [B7]đêm bộn [Em7]bề [E7]
 
Vài lời [Am7]chúc nhau vu [B7]vơ vụt [Em7]qua [A7]
Vội thầm [Am7]ước mong được [B7]nhiều hơn [Em7]nữa [E7]
Bầu trời [Am7]tối đen u [B7]mê nặng [Em7]nề [A7]
Hay thử [Am7]nghĩ xem tại [B7]sao lại [Em7]như thế [E7]
Vì cuộc [Am7]sống nay hơn [B7]lắm bon [Em7]chen [A7]
Mà thôi buông [Am7]hết đi làm [B7]chút [Em7]hơi men. [E7]
 
Chrous:
Thì thôi buông [Am7]hết đi [B7]những muộn [Em7]phiền
Mình lại [A7]cầm tay ai [Am7]bước đi trong [B7]màn phố [Em7]đêm [E7]
Thả lời vào [Am7]ly pha thêm [B7]chút điệu [Em7]nhạc rồi
Lạnh [A7]lùng chia tay [Am7]em ngay nơi [B7]thành phố [Em7]quem [E7]
 
Rap:
Bao nhiêu tâm tư anh đè ra [Am7]nói nhưng chưa thành [B7]câu
Con tim như ánh sáng mờ trong [Em7]tối, chẳng thể đợi [A7]lâu
My Baby giữ lấy trước [Am7]khi, anh bắt chuyến ta[B7]xi,
Rồi mãi biến mất [Em7]đi khỏi nơi này [E7]mãi
Lạc [Am7]bước nơi thành phố [B7]đêm cho anh ngủ [Em7]quên giữ những muộn [A7]phiền
Vì chẳng thể [Am7]tìm ra thứ ta [B7]cần nên đành [Em7]lê lết những cuộc [E7]men.
 
Chrous:
Thì thôi buông [Am7]hết đi [B7]những muộn [Em7]phiền
Mình lại [A7]cầm tay ai [Am7]bước đi trong [B7]màn phố [Em7]đêm [E7]
Thả lời vào [Am7]ly pha thêm [B7]chút điệu [Em7]nhạc rồi
Lạnh [A7]lùng chia tay [Am7]em ngay nơi [B7]thành phố [Em7]quem [E7]
 
Tỉnh dậy nơi [Am7]xa xôi [B7]không mặt [Em7]trời
[A7]Đành ngậm ngùi buông lơi [Am7]chơi vơi nơi [B7]thành phố [Em]đêm.

Chords List

Chord: Thành Phố Đêm - Khải,DA/MD - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like