Chord/Tab song: Bình Bán Vắn (Mừng Xuân Mới)

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Bình Bán Vắn (Mừng Xuân Mới) - ([G]Xuân mừng xuân thắm (tươi) trắng đỏ (vàng) hoa nở khắp (n...)

--
[G]Xuân mừng xuân thắm (tươi) trắng đỏ (vàng) hoa nở khắp (nơi)
nồng hơi ( [G]hương) sắc xinh khoe (màu) hoa đào càng ( [D]ưa) mùi lý kém (chi)
Đó khóm ( [G]mai) này cúc đơm (bông) gió phất (phơ) đưa hường lay (động)
Nhành ( [G]liểu) trên cành tha (thướt) lan hải (đường) cùng lài đưa (xinh)
bầy ong ( [G]chen) với bướm nhộn (nhàng) lần cành nhởn (nhơ) khắp trên muôn (hoa)
Én lướt ( [G]bay) cùng liệng khắp (nơi) đàn chim (hót) trên cành líu (lo)
Đờn nhặt ( [G]khoan) đưa hơi thăng (trầm) công líu (xê) công xê xang (xự)
Xanh da ( [G]trời) một màu nước (biếc) một bầu phong (quang) đầy vẻ thắm [D](xinh)
Mừng ( [G]xuân) ta đồng mừng (xuân) xuân thanh (bình) đời đời mừng (xuân)
Đầy tương ( [G]lai) hạnh phúc vẻ (vang) với đất (nước) xuân mãi miên (trường)
Giành tài ( [G]ba) quyết tâm vun (bồi) sơn hà Việt (Nam) ngàn thuở xứng (danh)

Chords List

Chord: Bình Bán Vắn (Mừng Xuân Mới) - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like