Songs of artist: Đỗ Kim Bảng

Songs Chords Lyrics of artist: Đỗ Kim Bảng

Đỗ Kim Bảng

Đỗ Kim Bảng
a few seconds ago0 Views 0 songs

Đỗ Kim Bảng sinh năm 1932 tại Huế nhưng quê gốc ở Quảng Nam. Thuở nhỏ ông sống với gia đình ở Đà Lạt & Huế. Thời gian này ông học đàn với Lê Quang Nhạc, nhạc lý với Văn Giảng, nhạc cổ truyền với Nguyễn Hữu Ba.

Năm 1951, Đỗ Kim Bảng xuất bản bài hát Mùa thi. Bài này được Ban hợp ca Thăng Long chọn làm nhạc cảnh trình diễn ở Sài Gòn và Hà Nội trong năm 1954.

Năm 1953 ông ra Hà Nội học Văn khoa và Cao đẳng sư phạm. Tại đây ông được nhạc sĩ Hùng Lân chỉ dạy thêm về nhạc lý.

Năm 1954, ông theo đoàn sinh viên miền Bắc Việt Nam di cư vào Nam để học tiếp Cao đẳng Sư phạm. Đến năm 1955 thì tốt nghiệp, được Bộ Quốc phòng cử phụ trách văn hóa trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt cho đến năm 1960.

Năm 1960, ông nhập ngũ khoá 21 trường Bộ binh Thủ Đức. Sau khi mãn khoá với cấp bậc Chuẩn úy thì được điều về phòng văn nghệ Cục Tâm lý chiến phục vụ từ 1965-1969. Năm 1969, ông được Bộ Giáo dục biệt phái về trường Trần Lục dạy học cho đến tháng 4 năm 1975. Sau biến cố 30/4/1975, ông bị bắt đi học tập cải tạo bốn năm ở Long Giao.

Năm 1980, Đỗ Kim Bảng cùng vợ và con trai vượt biên thành công sang Mỹ. Tại tiểu bang Massachusetts - Boston, ông tiếp tục dạy song ngữ cho đến lúc nghĩ hưu năm 1995. Từ năm 2000 đến nay, ông sống tại Little Saigon, Nam California.

Theo wikipedia.org