Sheet of song: Tình đã bay xa - Như Ngọc Hoa - PDF

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tình đã bay xa - Như Ngọc Hoa - PDF - (1. Người đã ra [Em] đi thôi [B7] còn đâu nữa mà [Em] chờ Tìn...)

3 years ago632 Như Ngọc Hoa Sheet
Maybe you like