Sheet of song: Tình đã bay xa - Như Ngọc Hoa

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tình đã bay xa - Như Ngọc Hoa - (1. Người đã ra [Em] đi thôi [B7] còn đâu nữa mà [Em] chờ Tìn...)

2 years ago251 Như Ngọc Hoa Sheet

Sheet - PDF: Tình đã bay xa
Maybe you like