[Am] Chiều thanh vắng là [Dm] đây âm thầm [E7] gió rì [Am] rào [C] Rừng cây chim muông [F] lắng xuống canh [C] thâu Hỡi [B7] em thấu chăng [Am] tình, trong lòng bao [Dm] trìu mến Matxcơ - [Am] va, bên chiều [E] vắng thanh [Am] bình Hỡi [B7] em thấu chăng [Am] tình, trong lòng bao [Dm ]trìu mến Matxcơ - [Am] va, bên chiều [E] vắng thanh [Am]...