Songs of artist: Triều Dâng

Songs Chords Lyrics of artist: Triều Dâng

Triều Dâng

Triều Dâng
a few seconds ago0 Views 0 songs

Triều Dâng (1933-, tên thật là Lương Văn Côn) là một nhạc sĩ người Việt nổi tiếng với nhiều bài hát viết về chủ đề thanh niên Việt Nam.

Triều Dâng sinh ngày 17 tháng 12 năm 1933 tại huyện Ô Môn thuộc tỉnh Cần Thơ (nay nằm trong địa phận của tỉnh Hậu Giang). Năm 1946, ông tham gia làm liên lạc viên cho liên trung đoàn 122/124 Tây Đô ở Cần Thơ, rồi chuyển sang làm công binh xưởng quốc phòng.

Triều Dâng bắt đầu hoạt động âm nhạc từ khi ông theo học ở Trường âm nhạc do khu IV mở năm 1948. Từ năm 1952 đến 1954 ông làm nhạc công chơi đàn accóocđêông. Sau khi tập kết ra Bắc, năm 1955 Triều Dâng theo học khóa bổ túc âm nhạc tại số 3 phố Cao Bá Quát, Hà Nội, rồi vào học hai khóa chính quy tại Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội).

Triều Dâng có một thời gian dài làm công tác biên tập tại Phòng Ca nhạc thuộc Ban Văn nghệ Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Sau năm 1975, ông chuyển sang công tác tại Đài Phát thanh Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay nhạc sĩ Triều Dâng đã nghỉ hưu.

Theo wikipedia.org