Ánh [F] sáng soi vào tim em người [Am] là vì sao tinh [Dm] tú Bóng [Bb] dáng thân quen in [F] sâu cho trái tim ngày đêm nhớ [Gm] người. [C] Mong [F] sao gió gửi dùm tôi về [Am] người mà tôi yêu [Dm] dấu [Bb] Bờ môi ánh [Am] mắt nụ cười tiếng [Dm] nói êm dịu ước [Gm] muốn sao [C7] Người đến [F] đây đầy khát [A7] khao cùng tiếng [Dm] hát hoà đắm...