[Em] Chiều [Am] về Tam Cốc quê [Em] tôi, nước [D] xanh, xanh tận [Em] chân trời Thuyền [Bm] ai mờ trong bóng [G] núi, lững [Bm] lờ, lững lờ mây [Em] trôi Ninh [Bm] Bình, Ninh Bình [C] ơi, nơi đất [D] thiêng sông núi bao [Em] đời Nơi vua [Am] Đinh, vua Lê dựng [Em] nước, bến Vân [Bm] Sàng, ân tình quê [Em] tôi Ninh [Bm] Bình...quê mình [C] ơi, sông...