1. Ta tiễn [Am] em về đi với người Về nơi ấy mai này có nhớ ta [Dm] không Em bước [G] đi ta ngồi cùng với gió [C] trăng Trong gió mưa [F] sa mắt [E] em giấu ngấn lệ [E7] rơi. 2. Khi bóng [Am] em về xa cuối trời Gởi theo cơn gió mưa về xóa chiếc hôn [Dm] xưa Ta suốt [G] đêm ngơ dại rong ruổi lang [C] thang Vùi thân giá [E7] rét tìm em trong giấc...